Hướng dẫn Nhập học & Học bổng

Tiêu chuẩn tuyển sinh

Các yêu cầu về học vấn

Thí sinh phải có quốc tịch nước ngoài và đã hoặc đang chuẩn bị hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm ở nước ngoài vào cuối tháng Ba năm 2020. Tuy nhiên, nếu thí sinh đến từ một quốc gia (hoặc vùng lãnh thổ) có hệ thống giáo dục ít hơn 12 năm, bạn phải hoàn thành hoặc dự định hoàn thành chương trình đào tạo dự bị tại Nhật Bản.

Khả năng tiếng Nhật

Thí sinh phải có một trong những chứng chỉ sau:
1. Vượt qua N2 (Cấp 2) hoặc cao hơn trong Kỳ thi Đánh giá Năng lực Sử dụng tiếng Nhật
2. 200 điểm trở lên trong Kỳ thi Đầu vào Đại học Nhật Bản dành cho Du học sinh (EJU) (Nhật Bản)
3. 420 điểm trở lên trong Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Thương mại (BJT)

Học phí

Chương trình hai năm

Năm 1 Năm 2
Phí ghi danh 150.000 yên -
Phí bảo dưỡng cơ sở và trang thiết bị 200.000 yên 200.000 yên
Học phí 770.000 yên 930.000 yên
Tài liệu học tập 490.000 yên 990.000 yên
Tổng 1.610.000 yên 2.120.000 yên

Chương trình ẩm thực

Năm 1
Phí ghi danh 150.000 yên
Phí bảo dưỡng cơ sở và trang thiết bị 200.000 yên
Học phí 870.000 yên
Tài liệu học tập 660.000 yên
Tổng 1.880.000 yên

Học bổng

Học bổng đặc biệt dành cho du học sinh: Miễn giảm một phần phí nhập học trị giá 100.000 yên (cho toàn bộ sinh viên trúng tuyển)
Học bổng loại A: Miễn giảm toàn bộ phí nhập học, học phí (chỉ áp dụng năm 1)
Học bổng loại B: Miễn giảm một phần học phí trị giá tối đa 300.000 yên

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin chi tiết về học phí và học bổng, vui lòng tham khảo phần các yêu cầu nhập học đối với du học sinh.

Hướng dẫn Nhập học đối với sinh viên quốc tế(Tiếng Nhật)