Đăng ký tham gia Open campus.

Đăng ký tại đây! Xin vui lòng điền các thông tin cần thiết và gửi cho chúng tôi.

Ngôn ngữ sử dụng để giới thiệu tại Open campus hoàn toàn là tiếng Nhật. Quý khách không thông thạo tiếng Nhật, xin vui lòng đi cùng người có thể phiên dịch tiếng Nhật.

Cách xử lý thông tin cá nhân

Điền thông tin của bạn

Xin vui lòng không điền dấu gạch ngang (-).